Tag: progetto Coru Sardu

Acabbaus is duus cursus adelantaus de lìngua sarda Coru sardu imparat
Acabbaus is duus cursus adelantaus de lìngua sarda Coru sardu imparat

Mèrcuris passau, su 22 de donniasantu, funt acabbaus is duus cursus adelantaus de lìngua sarda aprontaus po su personali sanitàriu de sa ASL de su Campidanu de Mesu, aìnturu de su progetu “Coru sardu”. A is cursus, cumentzaus in su mesi de cabudanni passau, donniunu de trinta oras partzidas in 12 atòbius de duas oras e mesu, ant liau parti traballadoris de sa Asl e àterus traballadoris pùblicus puru.

Coru Sardu progetto Coru Sardu

Santu ‘Èngiu: cardiòlogus e Coru sardu impari po Cardiologias abertas
Santu ‘Èngiu: cardiòlogus e Coru sardu impari po Cardiologias abertas

Su repartu de Cardiologia de s’ispidali Nosta Sennora de Bonària puru pigat parti a sa campagna in is mangianus de su 13 a su 17, de is dexi a mesudì. In prus ocannu fintzas su servìtziu linguìsticu de “Coru sardu” at a essi in fainamentu, impari a is dotoris cardiòlogus, po chini bolit fai preguntas e tenni acrarimentus fueddendi in sardu.

Cardiologia Cardiologie aperte Cuore Gianfranco Delogu progetto Coru Sardu

Coru sardu cumpartzit su Prontuàriu po chini portat su pacemaker
Coru sardu cumpartzit su Prontuàriu po chini portat su pacemaker

Coru Sardu, aìnturu de is atividadis de su portalitu linguìsticu, est cuncordendi unus cantu materialis de divulgamentu chi pertocant is maladias de su coru.

maladias de su coru Pacemaker patologie cardiache progetto Coru Sardu prontuàriu

Su progetu Coru sardu at a essi a disponimentu de totu s’ispidali
Su progetu Coru sardu at a essi a disponimentu de totu s’ispidali

Su progetu Coru sardu est intrendi in relata fintzas cun is àterus repartus de s’ispidali, ponendi-sì a disponimentu po apariciai fainas impari e cumpartziri sa tarea de su progetu.

Ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale progetto Coru Sardu Servizio in lingua sarda

De lunis aberit su portalitu de lìngua sarda in s’Ispidali
De lunis aberit su portalitu de lìngua sarda in s’Ispidali

A partiri de custu mesi de idas sa ASL de su Campidanu de Mesu at incingiau, cun su progetu Coru sardu, unu servìtziu de lìngua sarda in s’Ispidali Nosta Sennora de Bonària de Santu ‘Èngiu.

Ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale progetto Coru Sardu Servizio in lingua sarda

Servìtziu de lìngua sarda in sa ASL n.6 de su Campidanu de Mesu
Servìtziu de lìngua sarda in sa ASL n.6 de su Campidanu de Mesu

A partiri de custu mesi de idas sa ASL de su Campidanu de Mesu at incingiau, cun su progetu Coru sardu, unu servìtziu de lìngua sarda in s’Ispidali Nosta Sennora de Bonària de Santu ‘Èngiu.

Ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale progetto Coru Sardu Servizio in lingua sarda