Tag: Regione Sardegna

Cursu de lìngua sarda in sa Asl de su Campidanu de Mesu
Cursu de lìngua sarda in sa Asl de su Campidanu de Mesu

Su 28 de Martzu at a cumentzai in s’Ispidali de Santu ’Èngiu su cursu de formatzioni de primu livellu “Coru, sentidu e ammentu po s’imparu”. Su cursu fait parti de su progetu “Coru, sentidu, ammentu” finantziau de sa Regioni Sardìnnia cun su bandu Tulis po s’amparu de is lìnguas de minoria.

ammentu Asl 6 Medio Campidano Coru Regione Sardegna sentidu sentidu e ammentu po s’imparu

Conferimento incarichi Medicina Penitenziaria Regione Sardegna
Conferimento incarichi Medicina Penitenziaria Regione Sardegna

Avviso pubblico per i medici aspiranti al conferimento di incarichi di Medico di Assistenza Penitenziaria con i compiti disciplinati ai sensi dell’art. 71 dell’ACN vigente per gli istituti di pena della Regione Sardegna: Informativa : si comunica agli interessati che sono ancora aperti i termini per la presentazione della manifestazione d’interesse per ricoprire incarichi disciplinati ai sensi dell’art. 71 dell’ACN vigente presso gli istituti di pena della Regione Sardegna.

Ares Sardegna Conferimento incarichi Medicina Penitenziaria Regione Sardegna