Tag: Ispidali N.S. de Bonàriain

Dì Internatzionali de su Mali caducu
Dì Internatzionali de su Mali caducu

Po sa Dì Internatzionali de su Mali caducu su Servìtziu de Neurològia de s’Ispidali “N.S. de Bonària” de Santu ‘Èngiu at apariciau una dì de acraramentu cun is malàdius, po favoressi una pigada in càrrigu giusta de chi sunfrit de strobus acapiaus a su Mali caducu.

Dì Internatzionali de su Mali caducu Ispidali N.S. de Bonàriain Santu ‘Èngiu