Tag: Igieni de is manus

Unu prontuàriu po s’igieni de is manus
Unu prontuàriu po s’igieni de is manus

Igieni de is manus. Comenti tocant sciacuadas po essi seguras. S’igieni de is manus est de importu pruschetotu candu passaustempus meda foras de domu, in logus pùblicus e in calisisiat cuntestu chi podit favoressi s’impestu.

Coru Sardu Igieni de is manus