Coru Sardu Imparat, su cursu de sardu po su personali sanitàriu

Su 13 de Abrili 2023 at a cumentzai in sa Mediateca Comuali de Santu ’Èngiu su cursu de formatzioni “Coru Sardu Imparat”. Su progetu difatis at postu in fainamentu unas cantas atividadis de formatzioni de su personali po acurtziai sa làcana intra de is chi impitant su sardu e is operadoris de sa strutura sanitària, assegurendi aici su diritu a sa saludi e in su matessi tempus su diritu a s’impreu de sa lìngua materna.

Su 13 de Abrili 2023 at a cumentzai in sa Mediateca Comuali de Santu ’Èngiu su cursu de formatzioni “Coru Sardu Imparat”.

Su cursu fait parti de su progetu “Coru sardu”chi, comenti eus nau de comintzu est nàsciu cun sa tarea de acuntentai s’abbisòngiu de is malàdius chi lompint a s’ispidali de totu is biddas de su Campidanu, de sa Marmidda, de sa Trexenta e de su Sarcidanu, e chi chistionant pruschetotu in sardu, e de melliorai sa manera de intrai in relata candu serbit a donai, in lìngua minoritària, informatzionis chi pertocant sa saludi. Su progetu difatis at postu in fainamentu unas cantas atividadis de formatzioni de su personali po acurtziai sa làcana intra de is chi impitant su sardu e is operadoris de sa strutura sanitària, assegurendi aici su diritu a sa saludi e in su matessi tempus su diritu a s’impreu de sa lìngua materna.

Su cursu at a essi de 30 oras e s’at a tenni in duas editzionis, donniuna aberta a no prus de 25 personas. Is letzionis, partzidas in cuìndixi atòbius de duas oras, ant a sighiri duus oràrius: de mesudì a is duas de meigama po sa primu editzioni, e de is duas de meigama a is cuàturu de merì po sa segunda editzioni, pròpiu po favoressi su oersonali chi fait turnus de traballu diferentis.

Custas is diis sceberadas po su cursu: 13 Abrili, 18 Abrili, 24 Abrili, 28 Abrili, 4 Maju, 12 Maju, 16 Maju, 19 Maju, 23 Maju, 30 Maju, 6 Làmpadas, 13 Làmpadas, 16 Làmpadas, 19 Làmpadas, 20 Làmpadas.

Su cursu est acreditadu ECM, donat diritu a otenni 45 crèditus formativus.

Po liai parti a su cursu tocat a intregai una lìtera de posta eletrònica a: [email protected], cun su documentu chi agatais innoi asuta

Modulo richiesta partecipazione

Su cursu est abertu a àterus traballadoris pùblicus e po liai parti tocat a intregai una lìtera de posta eletrònica a [email protected] inditendi nòmini, sangunau e nùmeru de telèfonu.

Documenti

Ulteriori informazioni

Ultima modifica